De stichting Matthäus Passion Breda 1946
heeft de Culturele ANBI-status.

 

Voor particulieren geldt dat zij giften aan onze stichting, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden mogelijk voor 125% in aftrek kunnen brengen op het inkomen.

Ondernemingen vallende onder de vennootschapsbelasting, kunnen giften voor 150% in aftrek brengen in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

 

Onderstaande gegevens behoren daarom op deze website te staan:

 • Het RSIN-nummer = 51.67.371
 • De stichting is bereikbaar onder info@mpbreda.nl
  Als u vragen heeft bellen wij graag terug
 • Onze doelstellingen volgens de statuten:
  • De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het uitvoeren van gewijde muziek, in het bijzonder de oratoria van Johann Sebastian Bach.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verzorgen van uitvoeringen, waaronder de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion en eventuele andere oratoria.
 • Het actuele beleidsplan voorziet in het jaarlijks organiseren van de Matthäus Passion van J.S.Bach in de Grote Kerk van Breda tijdens de Goede Week, in een jaarlijks afwisselende bezetting van Bachkoor Brabant en een andere -niet Bredase- cast.
 • De inkomsten bestaan uit de recette van die jaarlijkse uitvoering, de giften van ons gunstig gezinden en subsidie.
 • Het vermogen van de stichting wordt op een bankrekening beheerd door onze penningmeester en gebruikt om mogelijk tegenvallende recettes op te kunnen vangen.
  Jaarlijks wordt na vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur, aan de penningmeester decharge verleend.
 • Het huidige -onbezoldigde-  bestuur bestaat uit:
  • Wim van Fessem [voorzitter]
  • Maarten Knibbeler [penningmeester]
  • Jos Schenkelaars [secretaris]
  • Mieke Roozen [lid]
  • Martien van Vugt [lid]
  • Hans van Dorst [lid]
  • Er zijn geen personeelsleden.
 • De uitgeoefende activiteiten:
  • vrijdag 12 april 2019 uitvoering van de Matthäus Passion door Phiippe Herreweghe in de Grote Kerk van Breda
  • dinsdag 7 april 2020 is de geplande uitvoering door Bachkoor Brabant niet doorgegaan vanwege Corona
  • dinsdag 30 maart 2021 is de geplande uitvoering door het Brabantkoor eveneens vanwege Corona niet doorgegaan.
   Wel heeft de stichting een mini-documentaire laten maken 
  • we hopen op dinsdag 12 april 2022 weer een uitvoering van de Matthäus Passion te kunnen verzorgen.
 • De balans en de staat van baten en lasten.